קיבוץ שעלבים

מיסים מקומיים

בשעלבים פועלים 3 מוסדות העוסקים בניהול חיי היומיום. תשלומי המיסים של התושבים, מתחלקים בין שלושת מוסדות אלו:

1. ארנונה (מועצה אזורית גזר)

ארנונה נגבית בידי מועצת גזר על פי גודלו של הבית, במטר מרובע כפול 36.18 ₪ (סכום למ”ר שנקבע ע”י המועצה האזורית באישור משרד הפנים נכון לתאריך 1.1.2017). את הסכום שיוצא מחלקים ב-12 חודשים וזהו סכום הארנונה שמשלמים לחודש. תשלום זה נגבה בידי המועצה אחת לחודשיים.

2. מיסי וועד מקומי (ועד מקומי שעלבים)

מיסים הנגבים בידי הנהלת חשבונות של הקיבוץ על פי גודלו של הבית, במטר מרובע כפול 10.46 ₪ (סכום למ”ר שנקבע ע”י הועד באישור המועצה האזורית ומשרד הפנים ומקובל להיות כשליש מחיוב הארנונה הנהוג במועצה נכון לתאריך 1.1.2017). את הסכום שיוצא מחלקים ב-12 חודשים וזהו סכום מס הוועד המקומי שמשלמים לחודש. תשלום זה נגבה בידי הנהלת החשבונות של הקיבוץ אחת לחודשיים.

3. מיסי אגודה קהילתית (אגודה קהילתית שעלבים)

תשלום חודשי לו מחוייב כל בית אב המתגורר בקיבוץ, על פי החלטת האסיפה הכללית המכריעה בנשוא בסוף כל שנה קלנדרית. תשלום זה נועד לכסות הוצאות קהילתיות נוספות שהנהלת האגודה ממליצה עליהם כתוספת אירועי תרבות, פעילות קהילתית, נקיון נוסף וכדומה. הסכום  הוא 159 ₪ לחודש לבית אב (נכון לתאריך 1.1.2017). תשלום זה נגבה בידי הנהלת החשבונות של הקיבוץ אחת לחודשיים.