קיבוץ שעלבים

שיפוץ בית הכנסת – הדף שלנו

כאן ירוכזו כל הרעיונות וההצעות של חברי הקהילה.

חשוב לדעת! כדי לשמור על רמת דיון מכובדת, כל ההצעות יפורסמו בעילום שם.

נושא

הצעה