קיבוץ שעלבים

דואר

שרותי הדואר ניתנים בקיבוץ מתוך משרדי המזכירות, באמצעות תאי חלוקה מרכזיים. משלוח חבילות, דואר רשום וכו’ ניתנים במקום בשעות העבודה ותיבת דואר יוצא נמצאת בחזית המזכירות ליד לוח המודעות.

2_201303062123231912