קיבוץ שעלבים

ספריה

בקיבוץ ספריה של כ-5,000 ספרים לילדים, נוער ומבוגרים. הספריה מופעלת חלקית בידי מתנדבות ונמצאת בבנין שמול המזכירות.