קיבוץ שעלבים

חברים

קופת צדקה ישובית

קופת צדקה ישובית

מתוך מחשבה להגדיל את הערבות ההדדית בין חברי הקהילה ולשמש כמקור תמיכה הדדי גם בצרכים כלכליים, הקמנו קרן צדקה קהילתית שמטרתה לסייע לצרכים שונים בתוך הקהילה ובמעגלים קרובים אליה, בבחינת ‘עניי עירך קודמין’. הקרן היא למטרות צדקה ולא למתן הלוואות.…